AGAI Cable Factory

Prodhimet rezidenciale

Ne jemi te specializuar në prodhimin dhe furnizimin e kabllove elektrike të tensionit të ulët, fleksibël ose të ngurtë, me bakër ose alumin, me gamën më të gjerë të polimereve dhe mbrojtësve. Këto kabllo zhvillohen gjithmonë nën standardet më të rrepta ndërkombëtare.

Prodhimet komerciale

Ne jemi ekspertë në prodhimin dhe furnizimin e një gamë të plotë të kabllove elektrike të tensionit të mesëm dhe të lartë për shpërndarjen e energjisë deri në 30 kV.

Këto kabllo janë të dizajnuara për rrjetet publike dhe për infrastrukturat industriale.

Prodhimet elektronike

Ne gjithashtu prodhojmë dhe furnizojmë dhe me kabllo të përdorimit elektronik me trashësi të ndryshme, gama jonë e gjerë e prodhimit nuk kufizohet vetem me transmetimin e tensioneve elektrike, mirepo edhe me transmetimin e sinjaleve te ndryshme ne fushen e elektronikes.

Keni nevojë për furnizim me fije apo kabllo ?

Jeni të lirë të na shkruani apo telefononi

Na kontaktoni

Për AGAI Cable Factory

AGAI Cable Factory u themelua në vitin 2019, dhe ofron një spektër te gjerë te produkteve për energjinë elektrike, kontroll te aplikacioneve dhe rang të voltazhës së ulët,mesëm dhe të lartë.

Si kompani e drejtuar nga familja, parimet tona bazohen në vlerat tona kryesore të :

  • efikasitetit
  • ndershmërisë
  • integritetit
  • respektit për njerëzit dhe mjedisin

Këto parime zbatohen për të gjitha punët tona të biznesit dhe përshkruajnë sjelljen e pritshme të çdo punonjësi.

Më shumë